Tặng blog này cho Jenny yêu quý của tôi và các em bé thơ khác

Hãy dạy đạo đức cho con cái bạn. Chỉ có đạo đức, chứ không phải vàng bạc mớ làm chúng sung sướng. (Beethoven)

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

I'm Gummy a Bear - Tôi là gấu Gummy
I'm Gummy a Bear - Tôi là gấu Gummy


Tôi là gấu Gummy
Tôi là gấu Gummy
Gấu Gummy ngon ngọt và gần gũi
Gấu Gummy vui tính và may mắn
Tôi là kẹo gấu Gummy
Gấu Gummy nhảy múa và quen thuộc
Gấu Gummy ngọt ngào và vui vẻ

Ồ a, tôi là gấu Gummy…Oh, I'm a Gummy Bear
Yes, I'm a Gummy Bear!
Oh, I'm a Yummy, Chummy, Funny, Lucky Gummy Bear.
I'm a Jelly bear, Cuz I'm a Gummy bear,
Oh I'm a movin', groovin', Jammin', Singin' Gummy Bear

Oh Yeah!

(Gummy Gummy Gummy Gummy Gummy bear) [Pop! ]

Bing ding ba doli party
Zing bing ba doli party
Breding ba doli party party pop

Oh, I'm a Gummy Bear
Yes, I'm a Gummy Bear!
Oh, I'm a Yummy, Chummy, Funny, Lucky Gummy Bear.
I'm a Jelly bear, Cuz I'm a Gummy bear,
Oh I'm a movin', groovin', Jammin', Singin' Gummy Bear

Oh Yeah!

(Gummy Gummy Gummy Gummy Gummy bear)
Beba bi Duba duba yum yum
Beba bi Duba duba yum yum
Beba bi Duba duba yum yum yum
Three times you can bite me

Oh, I'm a Gummy Bear
Yes, I'm a Gummy Bear!
Oh, I'm a Yummy, Chummy, Funny, Lucky Gummy Bear.
I'm a Jelly bear, Cuz I'm a Gummy bear,
Oh I'm a movin', groovin', Jammin', Singin' Gummy Bear

Oh Yeah!

(Gummy Gummy Gummy Gummy Gummy bear)

Beba bi Duba duba yum yum
Beba bi Duba duba yum yum
Beba bi Duba duba yum yum
Three times you can bite me

Oh, I'm a Gummy Bear
Yes, I'm a Gummy Bear!
Oh, I'm a Yummy, Chummy, Funny, Lucky Gummy Bear.
I'm a Jelly bear, Cuz I'm a Gummy bear,
Oh I'm a movin', groovin', Jammin', Singin' Gummy Bear

Oh Yeah!

Haha Duba duba yum yum
Haha Duba duba yum yum
Haha Duba duba yum yum
Three times you can bite me

Gummy Gummy Gummy Gummy Gummy bear)


Nguồn: http://www.lyricsmode.com/lyrics/g/gummy_bear/gummy_bear_song.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét