Tặng blog này cho Jenny yêu quý của tôi và các em bé thơ khác

Hãy dạy đạo đức cho con cái bạn. Chỉ có đạo đức, chứ không phải vàng bạc mớ làm chúng sung sướng. (Beethoven)

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Doremi Song - Bài hát Đô Rê Mi
Doremi Song - Bài hát Đô Rê Mi


Đô, con hươu, con hươu cái
Rê, tia sáng mặt trời
Mi, tên gọi chính tôi
Fa, đường xa phải đến
Sol, xâu kim may vá
La, một nốt sau Sol
Si (Ti), trà uống cùng bánh mứt
Chúng ta cùng nối thành bản nhạc

Do re mi fa sol la ti do, sol do

(Bài dịch này dựa theo nguyên bản tiếng Anh để dịch)Doe, a deer, a female deer
Ray, a drop of golden sun
Me, a name I call myself
Far, a long long way to run
Sew, a needle pulling thread
La, a note to follow sew
Tea, I drink with jam and bread
That will bring us back to do

Do re mi fa sol la ti do, sol do…


Nguồn: http://kids.niehs.nih.gov/lyrics/doremi.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét